Dzieci biegnące po trawie z kolorowymi balonami.

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

Budynek przedszkola widoczny od strony głównego wejścia

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 marca do 17 marca 2023 roku odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnymi opiekunami w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystkie informacje oraz  szczegółowy harmonogram naboru dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego
https://umostrow.pl/nabor-do-przedszkoli.html
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy poszczególnych etapów rekrutacji.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023-2024

TERMINY PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

BAL KARNAWAŁOWY


BAL KARNAWAŁOWY

Ogłoszenie zachęcające do wpłacania przez chętne osoby 1,5% na rzecz Antoniego

DAROWIZNA NA RZECZ ANTOSIA

Kochani Rodzice, Drodzy Przyjaciele naszej placówki.
Prosimy Was o przekazanie swojego 1,5% na naszego dzielnego
Przedszkolaka Antosia ❤️.
Razem możemy pomóc Antkowi, którego samotnie wychowuje
dzielna Mama Patrycja, walczyć o sprawność ruchową!


DAROWIZNA NA RZECZ ANTOSIA

Plakat ostrzegajacy przed wchodzeniem na zamarznięty zbiornik wodny zimą

KONKURS PLASTYCZNY „BEZPIECZNE FERIE-BEZPIECZNA ZIMA”

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza konkurs plastyczny
BEZPIECZNE FERIE – BEZPIECZNA ZIMA
,
którego tematem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo
 podczas zabaw w trakcie okresu zimowego, w szczególności podczas ferii zimowych.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 lat do 10 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5.02.2023roku, wykonanej pracy, w której zawarte zostaną zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską bądź wyklejone przy użyciu np. plasteliny, kolorowego papieru itp. w formacie A4 bądź A3.
Praca wraz z wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna kartą zgłoszenia powinna zostać dostarczona bądź przesłana do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Odolanowska 19 z dopiskiem konkurs.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6.02.2023roku.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach:
KARTA ZGŁOSZENIOWA „BEZPIECZNE FERIE – BEZPIECZNA ZIMA”
REGULAMIN „BEZPIECZNE FERIE – BEZPIECZNA ZIMA”

INFORMATOR DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA NA STOKU
„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU” – KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY