BEZPŁATNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnej indywidualnej terapii logopedycznej w Poradni Logopedycznej w Ostrowie Wielkopolskim nr tel. 792-503-895

Centrum Logopedii uprzejmie informuje, że w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje Poradnia Logopedyczna prowadząca bezpłatną terapię dla dorosłych i dzieci w ramach kontraktu  z NFZ.

Warunkiem skorzystania jest: Dostarczenie aktualnego skierowania na leczenie wydanego przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub innego specjalistę (neurolog, laryngolog). Skierowanie może być wydane w postacie-skierowania uzyskanego w drodze teleporady. Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie  pod nr  tel. 792-503-895. Zapraszamy na indywidualną terapię bez kolejek.

Grupa dzieci pozujacych do zdjęcia w dwóch rzędach. Pierwszy rząd dzieci siedzi na ławce, drugi rząd stoi. Każde dziecko jest odświętnie ubrane i trzyma w rękach laurki dla babci i dziadka.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

„Babcia i dziadek widzą to, co niewidoczne dla oczu, ponieważ patrzą sercem…”

W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które wzbudzają ogromne, radosne emocje. To oczywiście Święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. W podziękowaniu za wielkie serce, zapraszamy do obejrzenia fotografii dedykowanych kochanym Babciom i Dziadkom 🙂

 

 

Grupa dzieci stoi na dworze z ulepionym bałwnem. Na dworze jest dużo śniegi.

ZAJĘCIA W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

W ramach innowacji pedagogicznej pt. „Ścieżka sensoryczna na cztery pory roku” odbyły się dzisiaj zimowe zajęcia grup IX i IV.

ZMIANY W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

UWAGA RODZICE!

            W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku nr XXIX/336/2020 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

od 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00, a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania, wynosić będzie 1,00 zł.
Odpłatność za miesiąc zostanie naliczona z góry, zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa pełnymi godzinami pobytu dziecka w placówce. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które wypełnione, w wersji papierowej, prosimy oddać do nauczycielek grup do 25 stycznia 2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie naszej placówki, które obowiązywać będą od 1 lutego 2021 roku.
                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                         Dyrektor Przedszkola 12 Tęcza 
                                                                                                                      Izabela Hirsa
 
     
Załączniki:
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
ZMIANY W STATUCIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2021 ROKU
UCHWAŁA RADY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU, nr XXIX/336/2020.

 

Troje dzieci bawiących się na pokrytym śniegiem przedszkolnym placu zabaw.

ZIMOWE ZABAWY NA ŚNIEGU

Korzystając z uroków pięknej, białej zimy dzieci udały się do przedszkolnego ogrodu, aby oddać się zimowemu szaleństwu. Było mroźnie, wesoło i radośnie 😊