Deklaracja dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-08-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialna jest Ilona Walendowska. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu

62 736 06 34 lub poprzez pocztę elektroniczną publiczneprzedszkole12@wp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

tel 22 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 12 Tęcza ul. Gen. Wł. Andersa 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy schodach do wejścia znajdują się podjazdy dla wózków.

Dla dzieci przeznaczone jest wejście główne. Dla interesantów przeznaczone jest wejście dla administracji. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście na teren przedszkola jest zabezpieczone bramką.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Godziny pracy

Przedszkole nr 12 Tęcza jest czynne:

od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17.00

sekretariat od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00

Dyrektor przedszkola przyjmuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

telefon 62 736 06 34

e-mail: