DRODZY RODZICE!
  Uprzejmie informujemy, że ze względu na sytuację pandemiczną panującą w kraju oraz decyzję organu prowadzącego, od 1 sierpnia 2020 roku rozpoczynamy dyżur wakacyjny
z zachowaniem wszelkich zasad zawartych w „Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa
w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 12 Tęcza".

W kwietniu za pośrednictwem poczty e-mailowej dokonali Państwo zapisu dziecka na dyżur letni. W związku z tym, że zgodnie z wytycznymi GIS organizować możemy grupy 18-osobowe          i możemy zapewnić opiekę dla ograniczonej liczby dzieci, prosimy o zastanowienie się                i podjęcie przemyślanej decyzji w kwestii zapisu Państwa dziecka na sierpień 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przyjęcia dziecka w aktualnej sytuacji  na dyżur jest dostarczenie wypełnionych dokumentów (załącznik nr 2 i nr 3 procedury) do 19.06. (piątek)        do godz. 10.00., drogą e-mailową lub poprzez wrzucenie do skrzynki przedszkola.

          W przypadku braku miejsc dla dzieci, których oboje rodzice pracują i dostarczą wymagane dokumenty, informujemy, że będą one weryfikowane i w pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych, handlu
i służbach wspomagających zwalczanie i przeciwdziałanie covid-19.
 Rodzice dzieci, które zostały zapisane do innych przedszkoli proszeni są o kontakt e-mailowy z wybraną placówką.

Dyrektor Przedszkola nr 12 Tęcza w Ostrowie Wielkopolskim
Izabela Hirsa

SZANOWNI PAŃSTWO!
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
dnia 25 maja 2020 roku odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola.
Zgodnie z wytycznymi, możliwość korzystania
z przedszkola jest adresowana do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
W związku z tym, na czas od 25 maja 2020 roku będziemy przyjmować zgłoszenia na podstawie dodatkowych dokumentów, które są umieszczone na stronie internetowej przedszkola.
Po zapoznaniu się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z zagrożeniem wystąpienia COVID-19
w Przedszkolu nr 12 Tęcza” prosimy
o wypełnienie stosownych oświadczeń i zaświadczeń
(załącznik nr 2 i załącznik nr 3)
i przesłanie ich drogą e-mailową na adres: publiczneprzedszkole12@wp.pl
do środy poprzedzającej tydzień powrotu dziecka do przedszkola .
Zapis dziecka jest możliwy tylko zgodnie

z w/w procedurą (Rozdział I, pkt 6 procedury).
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy
o bezwzględne stosowanie się do zaleceń z procedur.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (62) 736 06 34
lub e-mailowy: publiczneprzedszkole12@wp.pl
PROCEDURA COVID P12
ZAŁĄCZNIK NUMER 2
ZAŁĄCZNIK NUMER 3NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

KOMUNIKAT

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

WYNIKI REKRUTACJI

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA

REKRUTACJA- WAŻNE INFORMACJE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA

NABÓR DO SZKOŁY MUZYCZNEJ NA ROK SZKOLY 2020 2021

WESOŁA NAUKA W TVP 2

ABC WSZYSTKO WIE

KORONAWIRUS - AKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA

REKRUTACJA - LIST MEN

PASMA EDUKACYJNE TVP

ODDZIAŁ SPECJALNY - OFERTA

OGŁOSZENIE

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

KORONAWIRUS

INFORMACJA GIS DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z ZAGRANICY

CZY WIEMY CO JEMY - TRADYCYJNE POTRAWY WIELKOPOLSKI

NOWE MEDIA A ROZWÓJ DZIECKA

RADA RODZICÓW - KONTO

AKCJA SZKOŁA PAMIĘTA

INFORMACJA NA TEMAT ZAGROŻEŃ DOTYCZĄCYCH E-PAPIEROSÓW

ZAMIAST DO SZKOŁY, CZY DO PRZEDSZKOLA ZABIERZ MNIE DO DOKTORA

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PREORIENTACJA ZAWODOWA W PRZEDSZKOLU

PODZIĘKOWANIE

INICJATYWA LOKALNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

GRYPA CZY PRZEZIĘBIENIE

MAMA, TATA, TABLET - kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i smartfon

ZASADY PRACY DOROSŁYCH Z DZIECKIEM, SPRZYJAJĄCE JEGO ROZWOJOWI

JAK ROZWIJAĆ SAMODZIELNOŚĆ DZIECKA

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM KSIĄŻKI

ZABAWY RUCHOWE I ICH ZNACZENIE WYCHOWAWCZE

DZIECI UCZĄ SIĘ TEGO, CZEGO DOŚWIADCZAJĄ

WSPOMAGANIE ROZWOJU SŁUCHOWEGO DZIECKA

RADY DLA RODZICÓW

WYBRANE CECHY ROZWOJU DZIECKA KOŃCZĄCEGO EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO EDUKACJĘ SZKOLNĄ

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI

ZAINTERESOWANIA DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNY