Dziewięcioro dzieci biegnących z kolorowymi balonami po trawie wraz z logo przedszkola

DODATKOWY NABÓR DO PRZEDSZKOLA NR 2

Wydział Edukacji – Referat Oświaty Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniach od 1 września 2022r. do 07 września 2022r. odbędzie się nabór dodatkowy do Przedszkola nr 2 przy ulicy Staroprzygodzkiej 52 – nowa siedziba.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat zamieszkałe na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

Wypełniony wniosek (w załączeniu)  należy złożyć w placówce w wyżej wskazanym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać u dyrektor przedszkola, pod numerem telefonu 62 738-25-20

https://umostrow.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-do-przedszkola.html