DZIECI SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE, KAŻDEGO DNIA CZEKAMY NA WAS Z WIELKĄ RADOŚCIĄ!

Nasze Przedszkole jest miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji. Podążamy za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektujemy jego potrzeby, wspieramy w dążeniu do samodzielności i niezależności, w rozwijaniu zdolności oraz zainteresowań. Wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u nich pozytywne przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania poprzez muzykę, taniec, rysunek. Uczymy tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka opierając się na uniwersalnych wartościach takich jak miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek…