INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu prowadzone są dwa programy zajęć w ramach innowacji pedagogicznej W KRAINIE TĘCZY „Arteterapia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i dziećmi zdrowymi”
i drugi program TACY SAMI ALE INNI.
I Programem objęte są dzieci z grupy VIII oraz dzieci 5,6- letnie z grupy V, a II Programem – dzieci grupy VI, VII oraz dzieci 6- letnie z grupy IV. Treści realizowane są poprzez cykliczne zajęcia integracyjne, które odbywają się systematycznie dwa razy w miesiącu. Stosowane formy i metody pracy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci, a udział w zajęciach opiera się na zasadzie spontaniczności i dobrowolności. Podczas zajęć prowadzonych w ramach innowacji wykorzystywane są różnorodne techniki arteterapeutyczne: muzykoterapia, choreoterapia, terapia przez sztuki plastyczne. Oprócz wspólnie spędzonego czasu w przedszkolu nasi wychowankowie uczestniczą we wspólnych uroczystościach, wyjściach do OCK, wycieczkach kulinarnych, zajęciach z tablicą multimedialną, dywanem interaktywnym oraz realizacją programu ekologicznego „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”.