KODOWANIE NA DYWANIE

Podczas jednych z kwietniowych zajęć dzieci z grupy V kształtowały umiejętność kodowania, doskonaliły zdolność rozpoznawania i posługiwania się pojęciami: koloru, kształtu, wielkości i grubości. Rozwijały przy tym spostrzegawczość wzrokową, orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, umiejętność dedukcji, wnioskowania, segregowania i klasyfikowania.
Kartoniki do kodowania dają szerokie możliwości do wykorzystania w pracy z dziećmi zgodnie z zasadą stopniowania trudności, wprowadzając kolejno poszczególne kryteria klasyfikacji. Odpowiednio ułożone na Macie – Drzewie wskazują dziecku drogę poruszania się „po drzewie” i układania kolorowych figur. Wykorzystanie logicznego drzewa umożliwia działanie każdemu dziecku. Poprzez ruch i działanie w przestrzeni zachęca je do aktywności, a nauczyciel na bieżąco może obserwować sposób wykonywania zadań.