KÓŁKO INFORMATYCZNE

Z dodatkowych zajęć informatycznych prowadzonych w naszej placówce korzystają dzieci z najstarszych grup wiekowych. Proponowany na zajęciach bogaty zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, zabaw logicznych, rebusów i zagadek sprawia, iż dziecko w kolorowym, bajkowym świecie poznaje litery, kolory, kształty, uczy się określania przedmiotów i zjawisk, ćwicząc jednocześnie pamięć i zdolność logicznego myślenia. Uczestnicy kółka informatycznego  poznają  podstawowe wiadomości o komputerze i tablicy interaktywnej, zasady bezpiecznego  użytkowania  komputera oraz podstawy programu graficznego Paint, służącego do wykonywania prostych rysunków, wzorów.  Dzieci korzystają także z atrakcyjnych programów i gier edukacyjnych, które wzbogacają wiadomości i usprawniają logiczne myślenie. Bardzo chętnie pracują z kolorami, figurami geometrycznymi, symbolami, układają puzzle, odgadują  zagadki, przeliczają, głoskują, tworzą dzieła plastyczne. Przedszkolaki podczas zajęć informatycznych wykazują się  dużą aktywnością i zaangażowaniem.