Budynek przedszkola widoczny od strony głównego wejścia

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 1 marca do 17 marca 2023 roku odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnymi opiekunami w Ostrowie Wielkopolskim.

Wszystkie informacje oraz  szczegółowy harmonogram naboru dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego
https://umostrow.pl/nabor-do-przedszkoli.html
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na terminy poszczególnych etapów rekrutacji.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2023-2024

TERMINY PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024