„NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI NASZEGO MIASTA” – KONKURS PLASTYCZNY

Agatka z grupy V wzięła udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Najpiękniejsze zabytki  Ostrowa Wielkopolskiego”. Celem konkursu było  wzbogacenie wiedzy o naszym mieście, rozbudzenie wśród dzieci zainteresowania Ostrowem Wielkopolskim oraz kształtowanie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną”. Konkurs odbył się  12 grudnia w Galerii Sztuki Współczesnej, a jego organizatorem było Publiczne Przedszkole nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem uczestników było narysowanie węglem zabytków związanych z naszym miastem. Agatka doskonale poradziła sobie z zadaniem, prezentując miejski Ratusz, za co została nagrodzona. Gratulujemy !