PRZEGLĄD FORM TEATRALNYCH MASKA 2018

14 marca dzieci z grupy IV, V, VI, VII i VIII udały się do Ostrowskiego Centrum Kultury na XVII Przegląd Form Teatralnych MASKA 2018. Pomysłodawcą  i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a jego uczestnikami uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych  a także dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski.  Podobnie jak w poprzednich latach,  przegląd cieszył się szerokim zainteresowaniem publiczności. Przedszkolaki z Tęczy  z dużym zaciekawieniem  śledzili zmagania aktorów  na scenie, a po obejrzeniu  jednogłośnie stwierdzili, że najbardziej zachwyciły ich taneczne akrobacje oraz przedstawienie „Rzepka”.