RADA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie trójek grupowych dnia
19.09.2018 roku (środa) o godzinie 17.00


Uprzejmie informujemy, że na zebraniu organizacyjnym Rodziców w dniu
6 września 2018 roku ustalono:

– składkę na ubezpieczenie dzieci Firma Allianz w kwocie 43 PLN, płatną do
15 października 2018 roku u nauczycielek grup,

– składkę na fundusz Rady Rodziców w kwocie 120 PLN płatną w dwóch ratach:
* I rata do 14 listopada 2018 roku,
* II rata do 27 lutego 2019 roku.
W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, pierwsze dziecko płaci całą składkę tj. 120 PLN; drugie dziecko połowę składki tj. 60 PLN; trzecie
i następne dziecko jest zwolnione z opłat.

Wpłaty prosimy dokonywać w oddziale Alior Banku w Ostrowie Wielkopolskim.
Numer konta 57 2490 0005 0000 4000 8502 5529
z dopiskiem Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 12
w Ostrowie Wielkopolskim

oraz imieniem i nazwiskiem dziecka oraz grupy, do której uczęszcza.