SPOTKANIE Z POETKĄ

Dzisiaj w grupie IV odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Georgiou – autorką książek dla dzieci ilustrowanych sztuką dziecięcą. W ramach spotkania Pani Kasia poprowadziła bardzo ciekawe warsztaty literacko – plastyczne „Strefa Bałaganu”, polegające na zapoznaniu najmłodszych z formą poetycką, pracą pisarza i drogą powstawania książki. Dzieci uczestniczyły także w tworzeniu i pisaniu wierszyka do ilustracji 🙂