LOGO PRZEDSZKOLA

WPROWADZENIE STOPNI ALARMOWYCH

UWAGA!

W związku z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wprowadzono na całym terytorium RP drugi stopień alarmowy BRAWO oraz trzeci stopień alarmowy CHARLIE CRP obowiązujące do 30 kwietnia 2022 roku do godziny 23.59.

W związku z powyższym wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu do przedszkola osobom postronnym!
https://www.gov.pl/web/cea/wprowadzenie-stopni-alarmowych-bravo-oraz-charlie-crp-na-terytorium-calego kraju