Miesiąc: luty 2018

KAPELA GÓRALSKA HORA

                                                                       6 MARCA
            WYSTĄPI DLA DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA
                        KAPELA GÓRALSKA HORA

Będzie to audycja muzyczna o kulturze góralskiej, w trakcie której, zaprezentowana zostanie kultura góralska, a w niej stroje góralskie, unikatowe instrumenty góralskie takie jak: trombita, róg pasterski, okaryna, piszczałki oraz skrzypce, altówka, kontrabas, a także najciekawsze oraz najbardziej znane melodie góralskie. Górale opowiedzą również o żywiołowych zwyczajach góralskich.

   Występ sfinansowany zostanie przez Radę Rodziców naszego przedszkola.

                                                     Serdecznie zapraszamy!

 

TAJEMNICZY ŚWIAT DINOZAURÓW

Dzisiaj w przedszkolu odwiedził nas paleontolog i paleartysta Pan Szynom. Olbrzymi Apatozaur, przerażający T-Rex  i roślinożerny Stegozaur to tylko niektóre z prehistorycznych gadów, które dzieci mogły obejrzeć. Opowieści o pracy paleontologa, rysunki dinozaurów oraz film przeniosły wszystkich w tajemniczy świat sprzed wielu milionów lat.

A na koniec zjawił się niespodziewany gość!

BEZPIECZNE FERIE – SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków w czasie zbliżających się ferii zimowych, 8 lutego  w naszym przedszkolu, odbyło się  spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z udziałem przedstawiciela Policji. Spotkanie poświęcone było między innymi zasadom bezpiecznego spędzania zimowej przerwy. Policjant omówił z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Dzieci brały żywy udział w dyskusji, co świadczy o zainteresowaniu tematem oraz wiedzą jaką już posiadają. Spotkanie z policjantem to element profilaktyki, aby rozpoczynające się ferie upłynęły zdrowo i bezpiecznie.

                  Wszystkim Przedszkolakom życzymy udanych i bezpiecznych ferii!!!

KULINARNY KONKURS MASTERCHEF JUNIOR

W czwartek 8 lutego Julka Szymankiewicz z grupy V wzięła udział w międzyprzedszkolnym konkursie kulinarnym  MASTERCHEF JUNIOR pod hasłem „SAMO ZDROWIE”. Celem konkursu było promowanie sztuki kulinarnej oraz pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Zadanie konkursowe polegało na  przygotowaniu posiłku z wykorzystaniem zdrowych produktów. Julka przygotowała pyszną i oczywiście zdrową cynamonową sałatkę owocową. Jury oceniało wszystkie potrawy pod względem smaku i estetyki wykonania. Bardzo ciężko było wyłonić zwycięzcę, dlatego po burzliwych obradach  tytuł MASTERCHEFA JUNIORA  przyznano wszystkim dzieciom.
Uczestnicy konkursu  otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz  upominki. Gratulujemy!

NABÓR DO PRZEDSZKOLA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Państwo!

Od 1 marca do 31 marca 2018 r. odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe w Ostrowie Wielkopolskim. Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie zostaną przyjęte do przedszkola w trakcie rekrutacji zasadniczej, prowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca.
(szczegółowy harmonogram naboru w załączeniu)
Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny będzie od 1 marca 2018 r. na stronie https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/
Informujemy równocześnie, że deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do publicznych przedszkoli, należy dostarczyć do przedszkola w terminie do 28 lutego 2018 r.
(deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w załączeniu)
Przypominamy także, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje liczba punktów uzyskana na podstawie spełnianych kryteriów naboru, wyszczególnionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
  (troje i więcej dzieci w rodzinie – wymagane oświadczenie o wielodzietności)
 2. niepełnosprawność kandydata;
  (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności)  – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą) – dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica
  Każde z powyższych kryteriów ma taką samą wartość punktów wynoszącą 1000. Dodatkowo obowiązują wyszczególnione poniżej kryteria określone przez organ prowadzący, podjęte Uchwałą Rady Miejskiej dnia 28 stycznia 2015 r.
 1. dziecko rodziców / opiekunów prawnych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą lub studiujących w systemie stacjonarnym  – 50 punktów;
  (wymagane oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym)
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola pierwszego wyboru – 30 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)
 3. dziecko dotychczas uczęszczające do żłobka – 20 punktów;
  (wymagane zaświadczenie ze żłobka o dotychczasowym uczęszczaniu dziecka)
 4. zgłoszenie po raz pierwszy do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  – 15 punktów;
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)
 5. szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniające konieczność jego przyjęcia do przedszkola – 10 punktów;
  (oświadczenie o szczególnym zdarzeniu losowym, mającym wpływ na sytuację rodzinną dziecka, uzasadniającym konieczność jego przyjęcia do przedszkola)
 6. dziecko rocznikowo trzyletnie – 5 punktów.
  (dokument potwierdzający – nie dotyczy)

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wymagane ustawowo dokumenty oraz oświadczenia (do pobrania poniżej). Dostarczenie oświadczenia jest dobrowolne, jednak jego brak skutkować będzie wyłączeniem z wniosku kryteriów o których mowa w oświadczeniu.
W trakcie wypełniania wniosku, prosimy o wybranie preferowanej placówki oraz dwóch alternatywnych. Wydrukowany i podpisany wniosek należy zanieść tylko do placówki – pierwszego wyboru.