ABC MAŁEGO PATRIOTY – KONKURS

Dzieci z grupy VIII: Filip, Adaś, Leon, Franciszek wzięli udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego Filia numer 7 dla Dzieci i Młodzieży pt. „ABC Małego Patrioty”. Celem konkursu było upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postaw patriotycznych oraz promowanie i rozwijanie dziecięcej twórczości plastycznej.