Logo przedszkola Tęcza

BEZPŁATNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zaproszenie do korzystania z bezpłatnej indywidualnej terapii logopedycznej
w Poradni Logopedycznej w Ostrowie Wielkopolskim
nr tel.
 792-503-895

Centrum Logopedii uprzejmie informuje, że w Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje Poradnia Logopedyczna prowadząca bezpłatną terapię dla dorosłych i dzieci w ramach kontraktu  z NFZ.

Warunkiem skorzystania jest:
Dostarczenie aktualnego skierowania na leczenie wydanego przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub innego specjalistę (neurolog, laryngolog). Skierowanie może być wydane w postacie-skierowania uzyskanego w drodze teleporady.
Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie  pod nr  tel. 792-503-895.
Zapraszamy na indywidualną terapię bez kolejek.