Telefon zaufania do rodziców

TELEFON ZAUFANIA


LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 12 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROK SZKOLNY 2022/2023


LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 12 - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ROK SZKOLNY 2022/2023

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Informujemy, że Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek potwierdzić wolę zapisu dziecka
do przedszkola w systemie NABO.

Potwierdzenia należy dokonać w okresie od 13 do 17 maja 2022 roku.

Informacja dotyczy nowych dzieci biorących udział w rekrutacji uzupełniającej!


LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA 12  - ROK SZKOLNY 2022/2023

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA 12 - ROK SZKOLNY 2022/2023


LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 12 -ROK SZKOLNY 2022/2023

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 12 - ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek potwierdzić wolę zapisu dziecka
do przedszkola w systemie NABO.

Potwierdzenia należy dokonać w okresie od 28 marca do 1 kwietnia 2022 roku.

Informacja dotyczy nowych dzieci biorących udział w rekrutacji!


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Uzasadnienie
Zarządzenie ws. terminów rekrutacji
zał. 1 - Terminy przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkoli 2022/2023
zał. 2 - Terminy przeprowadzenia rekrutacji do Szkół Podstawowych 2022/2023

Informacja na temat profilaktyki wszawicy

WSZYSTKO O WSZAWICY

Plakat informujący o możliwości zaszczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIW COVID-19 5-11 LAT
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


Dyplom od MEiN za uczestnictwo w akcji Szkoła Do Hymnu
#SZKOŁA DO HYMNU


DLACZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ WSPÓLNEGO, GŁOŚNEGO CZYTANIA ?PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA COVID-19


UWAGA RODZICE!

            W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
nr XXIX/336/2020 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

od 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą 5 godzin dziennie,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania, wynosić będzie 1,00 zł.
Odpłatność za miesiąc zostanie naliczona z góry, zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa pełnymi godzinami pobytu dziecka w placówce. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które wypełnione, w wersji papierowej, prosimy oddać do nauczycielek grup do 25 stycznia 2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie naszej placówki, które obowiązywać będą od 1 lutego 2021 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola 12 Tęcza
Izabela Hirsa

Załączniki:
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
UCHWAŁA RADY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU