Plakat informujący o możliwości zaszczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19

SZCZEPIENIA DZIECI PRZECIW COVID-19 5-11 LAT
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


Dyplom od MEiN za uczestnictwo w akcji Szkoła Do Hymnu
#SZKOŁA DO HYMNU


DLACZEGO DZIECI POTRZEBUJĄ WSPÓLNEGO, GŁOŚNEGO CZYTANIA ?


TELEFON ZAUFANIA


Uprzejmie przypominamy o noszeniu maseczek i przestrzeganiu zasad GIS

WYTYCZNE MEiN MZ i GIS
WYTYCZNE GISPROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA COVID-19


UWAGA RODZICE!

            W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
nr XXIX/336/2020 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

od 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą 5 godzin dziennie,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania, wynosić będzie 1,00 zł.
Odpłatność za miesiąc zostanie naliczona z góry, zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa pełnymi godzinami pobytu dziecka w placówce. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które wypełnione, w wersji papierowej, prosimy oddać do nauczycielek grup do 25 stycznia 2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie naszej placówki, które obowiązywać będą od 1 lutego 2021 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola 12 Tęcza
Izabela Hirsa

Załączniki:
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
ZMIANY W STATUCIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2021 ROKU
UCHWAŁA RADY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU