OGŁOSZENIEPROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA COVID-19


Uprzejmie przypominamy o noszeniu maseczek i przestrzeganiu zasad GIS

WYTYCZNE GIS


REKRUTACJA 2021/2022
https://umostrow.pl/nabor-do-przedszkoli.html?preview=


SZANOWNI PAŃSTWO!
Od 1 marca do 31 marca 2021 roku odbędzie się (elektroniczny) nabór do przedszkoli, podczas którego przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Ostrowie Wielkopolskim.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępny będzie od 1 marca 2021 roku na stronie
https://umostrow.pl/nabor-do-przedszkoli.html

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMIKU O NASZYM PRZEDSZKOLU 🙂
PRZEDSZKOLE NR 12 TĘCZA


UWAGA RODZICE!

            W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku
nr XXIX/336/2020 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

od 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00,  a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania, wynosić będzie 1,00 zł.
Odpłatność za miesiąc zostanie naliczona z góry, zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa pełnymi godzinami pobytu dziecka w placówce. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które wypełnione, w wersji papierowej, prosimy oddać do nauczycielek grup do 25 stycznia 2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie naszej placówki, które obowiązywać będą od 1 lutego 2021 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola 12 Tęcza
Izabela Hirsa

Załączniki:
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
ZMIANY W STATUCIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2021 ROKU
UCHWAŁA RADY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU