DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wrażliwości na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi (m.in. izolacji, dyskryminacji, braku opieki i wsparcia).

W dniu 05 kwietnia dzieci z grupy V, VII i VIII w ramach innowacji pedagogicznej również wzięły udział w obchodach Dnia Autyzmu. Tego dnia dzieci, nauczyciele i pracownicy przedszkola „zaświecili na niebiesko” ubierając się na ten kolor.

W tematykę obchodów wprowadziły dzieci filmy: „Amazing things Happen” i „Jedno pytanie, które zmieni twoje myślenie”- które ukazały codzienne życie osób dotkniętych autyzmem. Przedszkolaki rozmawiały o trudnościach, umiejętnościach i sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji tych osób. Dzieci dowiedziały się, że dla osób z autyzmem ważna jest przewidywalność i powtarzalność sytuacji. Poprzez doświadczenia sensoryczne mogły przenieść się do świata autyzmu i poczuć jak poszczególne zmysły zniekształcają odbiór rzeczywistości.

Uwieńczeniem wspólnej zabawy było wykonanie pracy plastycznej „Niebieska dłoń dla mojego przyjaciela”.