GRUPOWE DRZEWKO ZAINTERESOWAŃ

Podczas jednych z wrześniowych zajęć dzieci z grupy V w kreatywny sposób podzieliły się informacjami na temat swoich zainteresowań. Każdy z przedszkolaków opowiedział o tym, co najbardziej lubi robić w czasie wolnym. Zróżnicowane  odpowiedzi  pokazały jak szeroką tematyką interesują się przedszkolaki , opowiadając o swoich  pasjach i zabawach – słuchaniu bajek, budowaniu z klocków, śpiewaniu, tańczeniu i wielu innych ciekawych zajęciach.  Wszystkie wypowiedzi  dzieci zostały zapisane na pięknych , rumianych  jabłuszkach i zostały powieszone na gałązkach drzewka zainteresowań. Zajęcia te potwierdziły,  że dzieci w  wieku przedszkolnym przejawiają  szereg zainteresowań, a umiejętne ich stymulowanie poprzez ukierunkowanie aktywności poznawczych w dużym stopniu wpływa na rozwój  dziecka oraz przyczynia się do budowy i kształtowania indywidualnych cech osobowości. Zapraszamy  rodziców do zapoznania się z artykułem „Zainteresowania dziecka w wieku przedszkolnym”w zakładce DLA RODZICÓW.