Kadra pedagogiczna

 

 

Kadra pedagogicznaKadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA
mgr Izabela Hirsa – dyrektor przedszkola
mgr Jolanta Żerko – nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Wojciechowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Lilla Bamberska – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Hasińska – Chmiel – nauczyciel mianowany
mgr Krystyna Grzęda – nauczyciel dyplomowany
mgr Monika Jankowska – nauczyciel kontraktowy
mgr Ilona Walendowska - nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Mrozińska – nauczyciel mianowany
mgr Anna Nicpoń – nauczyciel dyplomowany
mgr Sławomira Kędziak – nauczyciel kontraktowy
mgr Marlena Mikołajewska – nauczyciel kontraktowy
mgr Danuta Jankowiak – nauczyciel dyplomowany
mgr Beata Grzelak – nauczyciel dyplomowany
mgr Paulina Duczmal – nauczyciel kontraktowy
mgr Aleksandra Klupś - nauczyciel kontraktowy

mgr Marta Mydlak - nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Ogiejko - Biczysko - nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Nowak - nauczyciel kontraktowy
mgr Sandra Szpera - nauczyciel kontraktowy

 

ADMINISTRACJA
I OBSŁUGA
Beata Wojciechowska
Dorota Mąka

Halina Cudniewicz
Krystyna Małecka
Małgorzata Nowacka
Adriana Obsadny
Emilia Sołtysiak
Aneta Przygoda
Izabela Oblamska
Aleksandra Zielezińska
Monika Duczmal
Małgorzata Szymankiewicz
Beata Wojciechowska
Barbara Walczak
Eugeniusz Walczak