KTO TY JESTEŚ ? POLAK MAŁY – KONKURS RECYTATORSKI

W bieżącym roku szkolnym szczególnie bliskie są nam treści patriotyczne. Dużą rolę w wychowaniu patriotycznym z pewnością spełnia żywe słowo i literatura. W dniu dzisiejszym, w naszym przedszkolu, odbyło się spotkanie z poezją pod hasłem „Od małego Polskę lubię i miłości tej nie zgubię”.  Swoją obecnością, w tym ważnym dniu, zaszczyciła nas Pani Anna Grabek – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu oraz  Pan Zygmunt Malik – Radny Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  Podczas konkursu, przedstawiciele poszczególnych grup  prezentowali swoje umiejętności, recytując piękne patriotyczne wiersze. Można było usłyszeć między innymi „Katechizm małego Polaka”, „Polska jest wspaniała” czy „Powiewa flaga”.

Ten piękny rok patriotyzmu przeżywamy na gruncie przedszkola, jednak nie zapominamy także o integracji z najbliższym środowiskiem dzieci, jakim jest rodzina. Jedną z takich form był przedszkolny konkurs przeznaczony dla dzieci i rodziców  pod tytułem „ Najciekawszy wierszyk, rymowanka lub hasło o tematyce patriotycznej”, którego rozstrzygnięcie odbyło się także w dniu dzisiejszym. Wszyscy mali artyści otrzymali zasłużone nagrody oraz dyplomy, a pozostali przedszkolacy zostali obdarowani słodkościami. Gratulujemy uczestnikom!