Logo przedszkola Tęcza

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

27 grudnia stało się za mocą Sejmu RP świętem państwowym – ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego została podpisana Prezydenta RP. Tym samym spełniło się marzenie wielu Wielkopolan oraz środowisk zaangażowanych w kultywowanie powstańczej pamięci. Powstanie wielkopolskie było największym zrywem niepodległościowym zakończonym zwycięstwem. Wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i trwało do połowy lutego 1919 roku. Sukces powstańców przypieczętował traktat wersalski, na mocy którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. 🇵🇱

Plakat infrmujacy o obchodach 103 rocznicy Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania WielkopolskiegoNARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO


NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSKIEGO POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO