Logo przedszkola Tęcza

ZMIANY W ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

UWAGA RODZICE!

            W związku z Uchwałą Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku nr XXIX/336/2020 w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

od 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w godzinach od 8.00 do 13.00, a koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem bezpłatnego nauczania i wychowania, wynosić będzie 1,00 zł.
Odpłatność za miesiąc zostanie naliczona z góry, zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa pełnymi godzinami pobytu dziecka w placówce. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej naszego przedszkola, które wypełnione, w wersji papierowej, prosimy oddać do nauczycielek grup do 25 stycznia 2021 roku.
Prosimy również o zapoznanie się ze zmianami w Statucie naszej placówki, które obowiązywać będą od 1 lutego 2021 roku.
                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                                         Dyrektor Przedszkola 12 Tęcza 
                                                                                                                      Izabela Hirsa
 
     
Załączniki:
DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
ZMIANY W STATUCIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LUTEGO 2021 ROKU
UCHWAŁA RADY MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 22 GRUDNIA 2020 ROKU, nr XXIX/336/2020.