PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w akcję
zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt.
Ofiarowane przysmaki, miski, kocyki… zostały podarowane
potrzebującym zwierzętom ze Schroniska w Wysocku Wielkim.

Bardzo dziękujemy za okazane serce i pomoc!!!