Logo przedszkola Tęcza

POWRÓT DO PRZEDSZKOLA – INFORMACJA DLA RODZICÓW!

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
dnia 25 maja 2020 roku odwieszamy czasowe zamknięcie przedszkola.

Zgodnie z wytycznymi, możliwość korzystania z przedszkola jest adresowana              do dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej
z opieką w domu.
W związku z tym, na czas od 25 maja 2020 roku będziemy przyjmować zgłoszenia       na podstawie dodatkowych dokumentów, które są umieszczone
na stronie internetowej przedszkola.

Po zapoznaniu się z „Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku
z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu nr 12 Tęcza” prosimy
o wypełnienie stosownych oświadczeń i zaświadczeń (załącznik nr 2 i załącznik nr 3)
i przesłanie ich drogą e-mailową na adres: publiczneprzedszkole12@wp.pl
do środy poprzedzającej tydzień powrotu dziecka do przedszkola.

Zapis dziecka jest możliwy tylko zgodnie z w/w procedurą
(Rozdział I, pkt 6 procedury).
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o bezwzględne stosowanie się
do zaleceń z procedur.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  ( 62 ) 736 06 34
lub e-mailowy: publiczneprzedszkole12@wp.pl
PROCEDURA COVID P12
ZAŁĄCZNIK NUMER 2
ZAŁĄCZNIK NUMER 3

PROCEDURA COVID P12 REWALIDACJA