Logo przedszkola Tęcza

RADA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że na zebraniu organizacyjnym Rodziców w dniu 7 września 2017 roku ustalono:
– składkę na ubezpieczenie dzieci Firma Alianz w kwocie 39 PLN, płatną do 15 października 2017 roku u nauczycielek grup,
– składkę na fundusz Rady Rodziców w kwocie 120 PLN płatną w dwóch ratach:
* I rata do 14  listopada 2017 roku,
* II rata do 27 lutego 2018 roku.
W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, pierwsze dziecko płaci całą składkę tj. 120 PLN;
drugie dziecko połowę  składki tj. 60 PLN; trzecie i następne dziecko jest zwolnione z opłat.
Wpłaty prosimy dokonywać w oddziale  Alior Banku w Ostrowie Wielkopolskim.
                        Numer konta 57 2490 0005 0000 4000 8502 5529
z dopiskiem Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim
oraz imieniem i nazwiskiem dziecka oraz grupy, do której uczęszcza.