ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI

Duża scena, profesjonalne oświetlenie i spora publika  czekała na wszystkich przedszkolaków  biorących udział w III Przeglądzie Tanecznym „Roztańczone Przedszkolaki 2017”. Tęczę reprezentowały dzieci z grupy V, które
23 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury, dały prawdziwy popis swoich umiejętności tanecznych, wykonując taniec do utworu „Let’s twist again”. Ideą przeglądu była popularyzacja tańca wśród najmłodszych, jednak najbardziej liczyła się dobra zabawa. Gratulujemy tancerzom !!!