SZUKAMY WIOSNY WOKÓŁ NAS

 W dniu 21 marca tradycyjnie, jak co roku w naszym przedszkolu obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny, czyli pożegnanie zimy i Światowy Dzień Zespołu Downa. W ten wyjątkowy dzień wszystkie dzieci ubrane były na zielono i jednocząc się z osobami z zespołem Downa dzieci i panie założyły niepasujące do siebie kolorowe skarpetki. W ten sposób pokazaliśmy, że osoby z zespołem Downa mają takie same pragnienia i potrzeby jak osoby pełnosprawne- oczekują miłości, uwagi, szacunku
i akceptacji. 

Tego dnia wszystkie dzieci wraz z wychowawcami pod hasłem „Szukamy Wiosny wokół nas” zebrały się w jednej z sal. Po powitaniu wszystkich zebranych, każda z grup mogła pochwalić się krótkim występem-piosenką albo tańcem o wiośnie. W ten sposób dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę. Podczas przedstawienia można było zaobserwować, jak dzieci wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności. Uroczystość , w której dzieci brały udział, była wyjątkową okazją do wzajemnego zintegrowania się i osiągnięcia osobistych sukcesów przez każde dziecko, wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną zabawą.