WYCIECZKA DO ,,ZAGRODY BIAŁEGO KRÓLICZKA” W KĘSZYCACH

Bardzo udana wycieczka, w przepięknej zimowej scenerii i dużo wrażeń dla dzieci.

Dzieci biegną po śniegu, jeden za drugim, omijają przeszkody.
LEKKI BIEG Z OMIJANIEM PRZESZKÓD
Dziewczynka karmi kozę.
KARMIMY KOZY
Chłopiec trzyma w rękach małą świnkę.
MATEUSZ I MAŁA ŚWINKA