W przedszkolu proponujemy szereg bezpłatnych zajęć dodatkowych:

Język angielski

Grupa dzieci siedzących w sali w kole na dywanie. Pomiędzy dziećmi msiedzi Pani przebrana za Pania Jeszień. W środku koła stoi chłopiec.

Nauka języka angielskiego obejmuje wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej, podczas których dzieci zachęcane są do aktywności ruchowej, śpiewania piosenek, mówienia wierszyków, rymowanek, słuchania historyjek, odkrywania nowych słówek. Używanie prostych poleceń i słownictwa w trakcie stosowanych zabaw ruchowych, muzycznych czy teatralnych sprawia, że nauka języka obcego odbywa się zupełnie naturalnie. Dzięki wspólnej zabawie przedszkolaki uczą się nie tylko języka angielskiego, ale nabywają również umiejętności społeczne, rozwijają umiejętności motoryczne i poznawcze, przełamują barierę językową.

Basen

Lekcje pływania odbywają się raz w tygodniu na krytej pływalni „Delfin”. Uczestniczą w nich dzieci 6 – letnie. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora, który jednocześnie dba o bezpieczeństwo, uczy zasad, pomaga i zachęca. Ruch w środowisku wodnym przynosi dzieciom szereg korzyści zdrowotnych, wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka, kształtuje podstawowe cechy motoryczne a także wyrabia pożądane cechy osobowościowe.

 

Kółko plastyczne

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych formTęcza odbita z rączek pomalowanych farbami działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwija zdolności manualne poprzez twórcze prace z różnych materiałów plastycznych. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Bardzo istotne jest wspieranie dziecka poprzez wszelkiego rodzaju techniki plastyczne, gdyż wykorzystujemy wtedy jego naturalną chęć poznania czegoś nowego, chęć zabawy, współpracy z innymi dziećmi.

Podczas zajęć plastycznych, które odbywają się w naszym przedszkolu, stosujemy wiele różnorodnych środków artystycznego wyrazu umożliwiających dzieciom kształtowanie wytworów płaskich lub przestrzennych i będących pewnym dopingiem do pracy twórczej. Są to między innymi techniki rysunkowe, techniki malarskie, frottage, formowanie i lepienie, techniki wycinankowe, wydzierankowe, collage. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności. Niektóre z technik są stosowane i powszechnie znane, niektóre są nowością w naszej pracy.

Zajęcia plastyczne prowadzone w naszym przedszkolu rozwijają wyobraźnię, pobudzają fantazję, zachęcają do poszukiwań własnych, oryginalnych rozwiązań. Są formą wypowiadania się, czymś ważnym, istotnym zarówno dla procesów umysłowych, emocjonalnych, percepcyjnych jak i społecznych. Możliwości i osiągnięcia twórcze naszych przedszkolaków są wielkie i zdumiewające a ich prace są bardzo ciekawe, wyjątkowe i co najważniejsze niepowtarzalne

Kółko informatyczne

W trosce o optymalny rozwój procesów poznawczych u dzieci, w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, która umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek. Pozwala dzieciom poznać to, czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości, służy do rozwiązywania: zagadek, rebusów, układania puzzli, wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych, rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, słuch muzyczny i fonematyczny. Każdy wykorzystywany przez nas program multimedialny dostarcza dzieciom zarówno bodźców dźwiękowych jak i wizualnych. Maluch może pisać, rysować, malować, zaznaczać, podkreślać, na wyświetlonym na ekranie obrazie. Dzięki temu, iż może się bawić, przyswaja wiedzę bez przekonania, że zajęcia są monotonne i nieciekawe.

Metodą wychowania i nauczania w wieku przedszkolnym jest zabawa – praca z tablicą interaktywną umożliwia i zaspakaja tę potrzebę, gdyż oprócz wartości edukacyjnych daje ona możliwość aktywnej rozrywki. Istotnym aspektem edukacji z wykorzystaniem środka dydaktycznego w postaci tablicy interaktywnej jest dla nauczycieli w naszej placówce, stworzenie takich warunków każdemu dziecku, które ułatwią mu adaptację do warunków szkolnych i pracę w nowej cyfrowej rzeczywistości, która wkracza we wszystkie dziedziny życia.

Zajęcia rytmiczno - taneczne

Zajęcia rytmiczno – taneczne to radosna i spontaniczna zabawa z tańcem. Dostosowana jest do rozwoju psychomotorycznego dzieci, pozwala na rozwijanie umiejętności ruchowych, wprowadza w świat tańca, pomaga zrozumieć rytm i poznać podstawowe kroki taneczne. Głównym celem zajęć jest stwarzanie dziecku możliwości do spontanicznej – odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne, wdrażają do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego, kształtują estetykę ruchu oraz rozwijają zamiłowanie do muzykowania.

Poprzez zabawę przy muzyce stymuluje się wyobraźnię i w konstruktywny sposób wykorzystuje niespożyte pokłady energii naszych dzieci. Zajęcia skonstruowane są w ten sposób, aby rozwijać u dzieci koordynację i precyzję ruchu, poczucie rytmu oraz orientację przestrzenną. Zadania improwizacyjne pomagają pokonać nieśmiałość, natomiast odtwórczo – naśladowcze ćwiczą pamięć ruchową.

 

Zajęcia logopedyczne

Jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jakie nabywa dziecko w toku rozwoju jest umiejętność komunikowania się i porozumienia z drugim człowiekiem. W pierwszych latach życia małego dziecka rozwój mowy jest niezwykle znaczący dla jego dalszych osiągnięć poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Dla dzieci z problemami komunikacji prowadzimy specjalistyczne zajęcia logopedyczne prowadzone przez neurologopedów. Odbywają się one w miłej i bezpiecznej atmosferze, są ukierunkowane na rozwój mowy oraz innych, szeroko rozumianych umiejętności komunikowania się (pokazywanie, wskazywanie, użycie gestów, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, itp.).
Zajęcia logopedyczne w większości przypadków prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem i obejmują ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i prawidłowy oddech proponujemy ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, a program zajęć uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków, między innymi wykorzystujemy metody Karola Orfa, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz i P. Dennisona. Obecnie na zajęciach dzieci są objęte specjalistyczną metodą terapii psycho – stymulacyjnej Dyna- Lingua M.S. Kompleksowa terapia logopedyczna obejmująca stymulację wielu różnych funkcji, pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie usuwania zaburzeń mowy, ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie i środowisku rodzinnym. Należy pamiętać, że umiejętność sprawnego mówienia to umiejętność szczególnie ważna. Należy jednak pamiętać, że bardzo ważne jest wczesne usuwanie wszelkich wad wymowy.

Zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z hipoterapii. Jest to ogół działań terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Metoda ta doskonale uzupełniająca wszystkie inne oddziaływania rewalidacyjne i rehabilitacyjne, a jej uniwersalność polega na jednoczesnym oddziaływaniu na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną dzieci.
Szczególne zastosowanie ma ona tam, gdzie inne metody nie przynoszą zadowalających rezultatów. Stanowi jedną z metod rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, a osiągane rezultaty i uśmiech na twarzach dzieci zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi prowadzonymi w naszej placówce i w pełni korzysta z ich dorobku.

Dla naszych podopiecznych prowadzona jest systematyczna rehabilitacja cztery razy w tygodniu. Do każdego małego pacjenta nasza wykwalifikowana Pani rehabilitantka podchodzi indywidualnie i dobiera terapię odpowiednią dla niego, używając do tego celu nowoczesnych sprzętów, przyrządów, materaców, stołu do masażu. Każde dziecko z przyjemnością poddaje się tym przyjemnym uciskom, kąpielom w specjalnej wannie, którą dysponujemy dzięki życzliwości Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski, od którego otrzymaliśmy ten cenny dla nas dar.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata to pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Korzystanie z niej zapewnia dzieciom wyciszenie emocjonalne, łagodzenie stresów, relaks, zabawę, a co się z tym wiąże – rozwój. Dzięki tej terapii dzieci z niej korzystające na nowo postrzegają świat, są bardziej spontaniczne. Poznają świat według własnej metody poprzez aktywizację zmysłów, we własnym tempie - uaktywniają się i rozwijają receptory, rozbudzając uśpione zmysły.

Zakres prowadzonej przez nas terapii doświadczania świata obejmuje, między innymi ćwiczenia i zabawy dotykowe, ćwiczenia rozwijające wzrok, wrażliwość słuchową, stymulujące zmysł równowagi, treningi zapachowe, treningi komunikacji, różnego rodzaju zabawy i zajęcia relaksacyjno – wyciszające, zajęcia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych oraz ruchowe. Podczas prowadzenia zajęć wykorzystujemy elementy metod wspomagania psychoruchowego: Metodę Weroniki Sherborn – ruch rozwijający, Metodę Dennisona, Metodę Ch. Knillów.

Wśród sprzętów, którymi dysponujemy w Sali Doświadczania Świata znajdują się:
Ścianka manipulacyjno – sensoryczna – rozwija dotyk, sprawność manualną dziecka, koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę dłoni. Dziecko uczy się kolorów i kształtów
Tablica lustrzana UV z wężami – wykorzystywana jako urządzenie uspokajające oraz skupiające uwagę . Dziecko w lustrze obserwuje własną sylwetkę, gestykulację i mimikę, zapamiętuje wyraz twarzy przy różnego rodzaju emocjach.
Zestaw świetlno – dźwiękowy – łączy możliwość wpływania na zmysły wzroku, słuchu i dotyku. Dziecko wytwarza dźwięki poprzez chodzenie po torze z kolorowymi polami lub przyciskanie kolorowych kółek na ścianie, obserwuje światło i słucha dźwięków.
Kolumna wodna – jest aktywną pomocą terapeutyczną, dostarczającą dzieciom miłych wrażeń wzrokowych i dotykowych. Dzięki specjalnemu panelowi interaktywnemu z przyciskami, dziecko ma możliwość samodzielnego wyboru koloru wody a kolumna wodna wypełniona pływającymi rybkami daje efekt akwarium.

 

Religia

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.