„ZWOLNIONY Z TEORII”

Dzisiaj dzieci z grup IV,V, VIII i IX wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez uczennice II LO w Ostrowie Wielkopolskim w ramach 🙂projektu ,,Zwolnionych z teorii”.